Make your own free website on Tripod.com

 

Waarom kiezen voor Weg en Waterbouwkunde

Het beroepenveld van een weg-&waterbouwkundige strekt zich uit over een breed gebied, zoals projectvoorbereiding, beheer en onderhoud van infrastructurele werken ten behoeve van grote of kleinschalige projecten.

Onder een civieltechnisch werk wordt verstaan een werk dat een of meer van onderstaande aspecten bevat: grondwerken, draagconstructies van gebouwen, wegenbouw, kunstwerken (bruggen, sluizen, dammen), kunst- en oeverwerken, waterwegen, vliegvelden, civiele milieutechniek, bodem- en bodemwaterbeheersing, verkeerskunde, inpolderingtechniek, gezondheidstechniek (waterleiding, rioolwaterzuivering), (verkeers)planologie (stedenbouw)