Make your own free website on Tripod.com

Algemene defenitie van werktuigbouwde is het kunnen ontwerpen en construeren van werktuigen en in het verlengde daarvan storingen opheffen en reparaties plegen. Een werktuig kan zijn de meest eenvoudige scroevendraaier tot de meest ingewikkelde computergestuurde systeem.

Enkele voorbeelden van werktuigen  zijn:
- In de transportsector     : fietsen, bromfietsen, auto's, schepen, vliegtuigen enz.
- In de landbouwsector    : houwers, tjappen, tractoren, combines enz.
- In de industrie                :procesinstallaties, staalkonstructies enz
Kortom, een werktuigbouwer is actief in veel sectoren en heeft raakvlakken met vele vakgebieden.

Als Natin'er van de richting werktuigbouw, krijg je de kennis gedoceerd op MBO- nivo, wat betekent dat je de middenkader nivo invult (voorman, supervisor enz.)