Make your own free website on Tripod.com

Meetinstrumenten:

Bij dit onderdeel komt de opbouw van de meetinstrumenten, die gebruikt worden in de Elektrotechniek, aan de orde

Technologie:

Bij dit vak worden de eigenschappen en toepassing besproken van de stoffen die in de elektrotechniek worden gebruikt voor het vervaardigen van elektrotechnische materialen.

 

Scheikunde:

In het vak scheikunde wordt de opbouw van de stoffen die in het vak technologie besproken worden, behandeld.

Gezien de samenhang van technologie en scheikunde wordt voor deze twee vakken een cijfer per periode gegeven en wel het rekenkundig gemiddelde van de twee cijfers.

 

Veiligheid:

Bij dit vak wordt ingegaan op de veiligheidsaspecten die in de elektrotechniek van belang zijn. Je moet denken aan veiligheidsvoorschriften die moeten worden toegepast wanneer men met elektriciteit bezig is

 

Energie Overdracht:

Bij dit vak wordt ingegaan op de werking en de toepassing van transformatoren, gelijk- en wisselstroommachines. Onder de aandacht zal bijvoorbeeld worden gebracht hoe de motor elektriche energie omzet in mechanische energie en hoe de generator mechanische energie omzet in elektrische energie. Ook zal de toepassing van de transformator worden besproken wanneer deze gebruikt wordt voor het omzetten van spanningen van een hogere naar een lagere waarde of andersom. In de meeste gavallen zal omzetting plaatsvinden van de netspanning naar een hoger of lagere waarde.

 

Elektriciteitsleer:

In het vak elektriciteitsleer komt het gedrag van de elektrische stroom en van de elektrische spanning zowel in gelijkstroom- als wisselsrtoomsschakelingen aan de orde. In de richting Elektrotechniek mag dit vak zeker als het belangrijkste hoofdvak worden aangemerkt omdat de theorie van dit vak haar toepassing vindt in alle andere vakken die met elektriciteit te maken hebben.

 

Elektronica:

Dit vak houdt zich bezig met de werking en toepassing van halfgeleidercomponenten zoals de diode, de transistor, de thyristor e.d.

 

 

Elektromontage:

Bij dit vak wordt kennis bijgebracht omtrent de toepassing van de elektrotechniek in huisinstallaties. Ook wordt aandacht besteed aan het gebruik van elektromagnetische schakelaars (relais) in elektrisch schakelingen.

 

Technisch tekenen:

Het praktisch opzetten van schakelingen wordt vooraf gegaan door het het op papier zetten van de schakelingen. Dit geldt voor zowel huisinstallatie als overige elektrotechnische schakelingen. Aan de hand van de tekening moet de student in staat zijn de schakeling in de praktijk uit te voeren.

 

Elektrisch Metingen

Bij dit praktijkvak wordt aandacht besteed aan het gebruik van meetinstrumenten. Er worden in de schakeling zowel stroom- als spanningsmetingen verricht door de student in de vorm van opdrachten die worden afgesloten met een verslag waarin het verloop van de metingen worden vastgelegd.

 

Installatietechniek

Bij dit onderdeel komen de huisinstallaties aan de orde. De schema’s en tekeningen die betrekking hebben hierop worden uitvoerig besproken.