Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

Het is al in de eeste klas mogelijk om te kiezen voor de richting techniek. De student krijgt te maken met vakken uit zowel de electrotechniek als die van de bouw en andere technische vakken. Later (in het tweede jaar) verdeelt deze richting zoch in enkel sub-richtingen. Deze zijn de richting electrotechniek, werktuig bouw (WTB) en de richting bouwkunde/weg en waterbouwkunde.