Make your own free website on Tripod.com

In het eerste jaar van het Natin is het mogelijk om te kiezen voor de richting "natuur". In de latere leerjaren wordt deze richting verder verdeeld in de mijnbouw,  landmeetkunde, hydro/meteo en de landbouw richting.