Make your own free website on Tripod.com

De richting mijnbouw

 Mijnbouw is de activiteit en de industrie met betrekking tot het winnen van mineralen. 

Historisch gezien is mijnbouw de tweede vroegste activiteit van de mens. Vele perioden in de geschiedenis van de mensheid zijn geassocieerd met delfstoffen. Denk maar aan het Stenen Tijdperk, het Bronzen Tijdperk,  het IJzeren Tijdperk enzovoorts. 

Tot de dag van vandaag behoort de mijnbouwindustrie tot de belangrijkste industrieŽn in de wereld.

Naarmate de technologie voorschrijdt, worden steeds efficiŽntere methoden bedacht om delfstoffen uit de grond te halen. Hierbij wordt steeds meer gelet op veiligheid en milieu aangelegenheden. 

Kijk om je heen en ga maar na hoeveel van de voorwerpen die je ziet bestaan uit stoffen die middels mijnbouw zijn geproduceerd. 

Voor Suriname, zoals je zult weten, hebben de inkomsten uit de mijnbouwsector nog steeds het grootste aandeel in de economie. 

 

Kies voor de richting mijnbouw!

Gedurende de studie wordt jou aangeleerd hoe de verschillende mineralen zijn ontstaan, welke stappen gevolgd moeten worden  alvorens je over kan gaan tot het mijnen en welke methoden/technieken toegepast kunnen worden om de nuttige delfstoffen te winnen met natuurlijk inachtneming van de veiligheids en milieu aspecten.

Tijdens de studie komt behalve de internationale mijnbouwindustrie ook de locale mijnbouwindustrie aanbod.

Om de theoretisch opgedane kennis te verduidelijken worden er excursies georganiseerd naar de verschillende mijnbouwbedrijven en locaties in het kustgebied en het binnenland.