Make your own free website on Tripod.com

Landmeetkunde

Landmeetkunde is de wetenschap die zich bezighoudt met het bepalen van de grootte (oppervlakte) en/of de vorm van het aardoppervlak. Om dit te bepalen worden metingen verricht die resulteren in kaarten; deze kaarten dienen dan als basis voor te maken planningen wegenaanleg, het vastleggen van eigendommen (kadaster) de voorbereiden van inpolderingen, verkavelingen, geologische, bodemkundige, hydrologische studies enz.

1.     Doordat men in de landmeetkunde afwisselend binnen en buiten bezig is, blijft het vak interessant en boeiend. Ook spreekt het gebruik van niet goedkope en zeer geavanceerde instrumenten de gebruikers geweldig aan en met name de laatste technieken waarbij met behulp van satellieten (Global Positioning System) de plaatsbepaling geschiedt.

2.     Het vakkenpakket bestaat naast de algemeen vormende vakken die voor alle studierichtingen gelijk zijn, uit: toegepaste wiskunde, geologie, landmeetkunde, astronomie, cultuurtechniek, tekenen (kaarteren), recht, weg- en waterbouwkunde, instrumentenkunde, automatisering en praktijk.

3.     Als landmeetkundige word je bij vele activiteiten betrokken en moet je vaak de eerste stoot geven bij de aanleg van wegen en kanalen, terwijl je in de eindfase van een gebouwde brug rapport moet uitbrengen over de maatvoering. Velen wachten in het veld op de aanwijzingen die je als landmeetkundige geeft met betrekking tot het de hoogte van een aan te leggen dam, zodat hun terrein niet onder water loopt. In andere gevallen zal je antwoord geven op de vraag naar de hoeveelheid bauxiet die in de grond gehaald is of nog aanwezig zijn.

4.     Na het Natin kan je je landmeetkundeopleiding vervolgen op het Universiteit van Suriname en na het succesvol afronden kan je als landmeter beŽdigd worden en een eigen bedrijf beginnen. Studeren in het buitenland is dus geen vereiste hiervoor. Omdat de ontwikkelingen in het land nooit ophouden, zal de landmeetkundige altijd zijn/haar vak kunnen blijven uitoefenen.