Make your own free website on Tripod.com

 

Waarom Landbouw ? 

Bezig zijn in de natuur is vooral voor degene die van een uitdaging houden. De natuur is grillig, je komt steeds voor verassingen te staan. Een carrière in de landbouw is een uitdaging. De traditionele landbouw zal door de W.T.O (Wereld Handels Organisatie) regels, moeten plaats maken voor een moderne vorm van landbouw, waarbij technologie een belangrijke rol zal spelen.Het telen van gewassen (groenten, siergewassen) zal vaker in kassen moeten geschieden, wil men ongunstige weersomstandigheden, het uitbreken van ziekten en plagen in de hand hebben.

Een moderne landbouwer is iemand die zich meer zal bezighouden met management, trainingen en het bedienen van apparaten dan het ploeteren in zon en regen. Hij zal steeds op de hoogte moeten zijn van de laatste technologie en wat heel belangrijk is, wat de behoefte is van de consument. Van hem wordt ook geëist dat hij milieu bewust is en op een verantwoordelijke wijze met het milieu weet om te gaan.

Willen wij  niet achterblijven op de rest van de wereld, dan zullen er meer geschoolde krachten in de landbouw moeten worden ingezet. Het Natin biedt de mogelijkheid, jonge mensen op te leiden, om in moderne landbouwbedrijven te werken.