Make your own free website on Tripod.com

 

Kennis en vaardigheden
Om de bij de eindtermen genoemde werkzaamheden op basis van eigen deskundigheid te kunnen uitvoeren dient de weg-en waterbouwkundige te beschikken over voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheden. De belangrijkste onderwerpen zijn:

Algemene infrastructurele werken
Algemene kennis van de wegenbouw en eenvoudige waterbouwkundige constructies (sluizen, bruggen, damwanden, dijken,...)

Algemene bouwkunde
Bouwrecht, uitzetten, bouwrijp maken, aanbesteding, funderingsmethoden, opgaand werk, skeletbouw, sparingen, daken, trappen, vioeren spant- en kapconstructies,...

Algemene constructieleer
Economisch verantwoord construeren, krachtenleer, evenwicht, belastingen, sterkte, funderingstechnieken, grondmechanica, hout, beton en staalconstructies, dimensioneren,...

Civieltechnisch constructies (constructie-onderdelen) en installaties
Constructie-onderdelen en verbindingen van waterbouwkundige constructies (sluizen, wegen, bruggen, rioolstelsels, rioolbuizen, verbindingen verschillende buistypes e.d., drinkwaterinstallaties, zuivering van drinkwater, distributie,...

Bouwmaterialen
Hout, plaatmateriaal (organisch, mineralen, kunststof, metalen, samengestelde materialen), metalen (staal, aluminium, koper, lood, zink), steenachtig materiaal(keramische producten, niet gebakken steenachtig materiaal, natuursteen), kunststoffen, glas, mortels, lijmsoorten en kitten, beschermings- en conserveringsmiddelen.

Gereedschappen en machines
  Gereedschappen voor de timmerman (slaggereedschappen, meetgereedschappen, schaven, zagen, beitels, boren, klemmen)
  Gereedschappen voor de metselaar en tegelzetter (troffels, snijdgereedschappen, schuurgereedschappen)
   Elektrische handgereedschappen en slijpmachines Gereedschappen voor de schilder en betonvlechter   
  
Houtbewerkingmachines Uitzetgereedschappen en instrumenten Apparaten voor grondonderzoek Stut- en stempelwerk  
  
Stellages en stijgers Pompen
   Zwaar materieel (voor grondverzet, heimachines) Werktuigen voor net verwerken van beton

Hydraulica en gezondheidstechniek
Stromend water, water in rust

Uitschurings- en afzettingsprocessen
Energieverliezen
Afvalwater, afvalwaterzuivering
Milieuaspecten
Drinkwatervoorziening


Civieltechnisch tekenen en schetsen

   Schrijven (blokletters)
   Perspectief en creatief tekenen
  Schetsen van eenvoudige waterbouwkundige constructie-onderdelen
  Bestektekeningen
   Detailtekeningen
  Werktekeningen

Computertoepassingen

Basiskennis over de computer in net algemeen, basiskennis van spreadsheet, werkplanning en tekstverwerkingsprogramma's, goede kennis van tekenprogramma

Organisatie en veiligheid

Bedrijfskunde (bedrijfsstage), aanbesteding, planning, calculatie, begroten, bedrijfsveiligheid, bouw- en werkplaatsinrichting, bouwrijp maken

Communicatieve vaardigheden, sociale vaardigheden.

Rapporteren, vergadertechnieken, presenteren, communiceren (nederlands en engels, woord en geschrift)