Make your own free website on Tripod.com

 Kennis en vaardigheden

Om de bij de eindtermen genoemde werkzaamheden op basis van eigen deskundigheid te kunnen uitvoeren dient de bouwkundige te beschikken over voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheden. De belangrijkste onderwerpen zijn:

 Algemene infrastructurele werken

Algemene kennis van de wegenbouw en eenvoudige waterbouwkundige constructies (sluizen, bruggen, damwanden, dijken,...)

Algemene bouwkunde

Bouwrecht, uitzetten, bouwrijp maken, aanbesteding, funderingsmethoden, opgaand werk, skeletbouw, sparingen, daken, trappen, vloeren spant- en kapconstructies, architectuur, geschiedenis en bouwfysica

Algemene constructieleer

Economisch verantwoord construeren, krachtenleer, evenwicht, belastingen, sterkte, funderingstechnieken, grondmechanica, hout, beton en staalconstructies, dimensioneren,...

Bouwkundige constructies (constructie-onderdelen) en installaties (licht, elektra,...)

Funderingen, opgaand werk, vloeren, kapconstructies, kozijnen, ramen, deuren, houtverbindingen, verbindingen tussen verschillende materialen, hang- en sluitwerk, trappen, liften, huisriolering,...

Bouwmaterialen

Hout, plaatmateriaal (organisch, mineralen, kunststof, metalen, samengestelde materialen), metalen (staal, aluminium, koper, lood, zink), steenachtig materiaal(keramische producten, niet gebakken steenachtig materiaal, natuursteen), kunststoffen, glas, mortels, lijmsoorten en kitten, beschermings-en conserveringsmiddelen.

Gereedschappen en machines

  Gereedschappen voor de timmerman (slaggereedschappen, meetgereedschappen, schaven, zagen, beitels, boren, klemmen)

  Gereedschappen voor de metselaar en tegelzetter (troffels, snijdgereedschappen, schuurgereedschappen)

  Elektrische handgereedschappen en slijpmachines

  Gereedschappen voor de schilder en betonvlechter

  Houtbewerkingmachines

  Uitzetgereedschappen en instrumenten

  Apparaten voor grondonderzoek

  Stut- en stempelwerk

   Stellages en steigers

Pompen

  Zwaar materieel (voor grondverzet, heimachines)

  Werktuigen voor het verwerken van beton

Bouwkundig tekenen en schetsen

  Hanteren van tekenhaak, driehoek en liniaal

  Tekenen van gebruikswerkstukken (Vooraanzicht, zijaanzicht, bovenaanzicht, doorsneden en details)

  Tekenen van aanzichten, doorsneden en details van bouwkundige constructies (fundering, opgaand   
   
werk, vloeren en kapconstructies)
 Opmetingstekeningen
  Ontwerpen en bedeklaar maken van een woning met verzamelblad en details
  Ontwerpen en uitwerken van een publieke ruimte (w.o. zelf opstellen van programma

         van eisen)

Computertoepassingen

Basiskennis over de computer in het algemeen, basiskennis van spreadsheet, werkplanning en tekstverwerkingsprogramma's, goede kennis van tekenprogramma

Organisatie en veiligheid

Bedrijfskunde (bedrijfsstage), aanbesteding, planning, calculatie, begroten, bedrijfsveiligheid, bouw- en werkplaatsinrichting, bouwrijp maken

Communicatieve vaardigheden, sociale vaardigheden.

Rapporteren, vergadertechnieken, presenteren, communiceren (nederlands en engels, woord en geschrift)