Make your own free website on Tripod.com

              Een weg-&waterbouwkundige werkt bij:

               Een ingenieurs- of adviesbureau, als:

    •  Civieltechnisch tekenaar (chef tekenkamer - 5 jaar)

    •   Projectmedewerker (projectleider -10 jaar)

    •   Calculator

    •   Opzichter / toezichthouder (hoofdopzichter -10 jaar)

              Een bouwbedrijf (bouwwerken), als:

    •  Uitvoerder (hoofduitvoerder binnen aannemingsbedrijf - 5 jaar)

    • Magazijnmeeste?

    •   Calculator

              Een bouwbedrijf (civieltechnische werken), als:

    •  Uitvoeder (hoofduitvoerder binnen aannemingsbedrijf - 5 jaar)

    •   Civieltechnisch tekenaar (chef tekenen - 5 jaar)

    •   Calculator

    • Magazijnmeester

             De overheid (OW en LW), als:

    •   Inspecteur civieltechnische werken (hoofdinspecteur -10 jaar)

    •  Medewerker beheer en onderhoud (hoofd - 5 jaar)

    •  Medewerker planologie en verkeer

    •  Medewerker beheer en onderhoud stedelijke gebieden

    •  Medewerker beheer en onderhoud milieu

    •  Medewerker onderzoek

Semi overheidsorganisaties (nutsbedrijven, watermaatschappij, wegenautoriteit)

   • Medewerker beheer en onderhoud

   • Calculator

Een landbouwbedrijf(coφperatie)

   •  Medewerker beheer en onderhoud civieltechnische werken (hoofd - 5 jaar)


Toeleverende bedrijven (beton, staal, hout, grond)

•  Productiemedewerker (chef productie - 10 jaar)

     

        Projectontwikkelaars

•  Projectmedewerker (projectleider - 10 jaar)

• Medewerker beheer en onderhoud (hoofd - 5 jaar)

•  calculator

•  civieltechnisch tekenaar (chef tekenkamer - 5 jaar)

       Een (grond-) mechanisch laboratorium, als:

•  Labmedewerker (chef labonderzoeken - 5 jaar)

      Een bedrijf (particulier, industrie) als:

• Onderhouds- en beheermedewerker (chef - 5 jaar)

      Een bedrijf (handei in bouwmaterialen) als:

• Magazijnmeester

•  Medewerker inkoop (chef - 2 jaar)

•  Medewerker verkoop (chef - 2 jaar)