Make your own free website on Tripod.com

Hydrologie en Meteologie

Leerdoelen

Hydro / Meteo staat voor Hydrologie en Meteorologie. De studierichting Hydro / Meteo leidt dus technici op, op zowel het gebied van hydrologie als meteorologie. Studenten worden opgeleidt tot "assistent hydroloog" en "adjunct meteoroloog". Een "assistent hydroloog" is in staat om ingezet te worden bij het plannen, co÷rdineren en uitvoeren van diverse projecten binnen het waterbeheer. Het betreft veelal de volgende werkzaamheden; debietmetingen, waterpassingen, sedimenttransport metingen, vaarweg markeringen, sluisijkingen etc. Een "adjunct meteoroloog" assisteert de meteoroloog bij het functioneren op een meteo-office. Een "adjunct meteoroloog is daarom in staat om zelfstandig weerswaarnemingen te doen. Verder is hij/zij instaat om diverse coderingen binnen de meteorologie za. Synop, Metar, Temp, Pilot, Rofor, Wintem en Climat te kunnen toepassen bij zowel het coderen als decoderen van weerrapporten.

Werkveld
Afgestudeerden van Hydro/Meteo zijn breed inzetbaar. Ze zijn werkzaam op het gebied van onderzoek, planning en uitvoering binnen de waterbeheer en de meteorologie. Een stage van ca 12 weken in het derde teerjaar en een afstudeeronderzoek eveneens van ca 12 weken in het vierde leerjaar stelt de student voldoende in gelegenheid om zijn/haar praktische kennis te verruimen. Gedurende het derde leerjaar loopt de student stage bij zowei de Meteodienst als een waterbeheersinstituut. Terwijl in het laatste leerjaar de student vrij wordt "gelaten in keuze van zijn/ haar afstudeerproject.

Specifieke vakken zijn: hydrologie, hydraulica, hydrografie, hydrometingen, hydro-instrumenten, meteorologie, klimatologie, meteometingen, meteo-instumenten. Werkgevers: overheid, parastatale instellingen, adviesbureaus en consultants

Kernvakken

Waterloopkunde (2 lesuur/week)                Meteorologie (2 lesuur/week)

Geohydrologie (2 lesuur/week)                    Meteocodes (2 lesuur/week)

Hydro-metingen (4 lesuur/week)                 Meteo-metingen (4 lesuur/week)

Hydrografie (2 lesuur/week)                         Radiocommunicatie (2 lesuur/week)

Hyraulica (3 lesuur/week)                            Automatisering (4(2 lesuur/week)