Make your own free website on Tripod.com

zodra een open plek in het bos ontstaat. hebben zon en regen vrijspel. Hevige regenval kan al snel tot ernstige erosie leiden

bomen worden geveld voor onderzoek

bomen worden geveld voor onderzoek

bovenaanzicht van het gesloten kronendak

lianen kruipen omhoog langs een woudreus

tapir of bofru vormen een belangrijke voedselbron voor onze binnenlandbewoners