Make your own free website on Tripod.com

Algemeen

In het eerste jaar moet de student een keuze maken uit de verschillende richtingen die door het Natin verzorgd worden. Wordt gekozen voor de richting Elektrotechniek, dan is, in het tweede jaar, het vakkenpakket voor alle studenten hetzelfde. In dit jaar wordt geprobeerd de student een beeld te geven van de twee richtingen die binnen de Elektrotechniek kunnen worden gevolgd. Na het tweede jaar kan gekozen worden voor de richting Energie of de richting Informatiekunde (Info). Een korte omschrijving van de verschillende vakken komt hierna aan de orde. Zoals je ziet is het vakkenpakket per jaar verdeeld in twee blokken. In het eerste blok zie je de Algemeen Vormende vakken (AVO-vakken) die voor alle richtingen hetzelfde is. Daarna volgen de richtingsvakken,dus in dit geval de vakken die voor de elektrotechniek van belang zijn.

Aangenomen mag worden dat het belang van de AVO-vakken bekend is. Naast een goede beheersing van de talen is het bijzonder van belang een goede kennis te hebben van Wiskunde. Zonder kennis van dit vak is het praktisch onmogelijk met goed gevolg de studierichting Elektrotechniek te volgen. 

Wat betreft de AVO-vakken moet het vak Automatisering extra onder de aandacht worden gebracht. Bij dit vak leert de student omgaan met de tekstverwerker Word for Windows. Met deze kennis wordt van de student  verwacht dat hij / zij bij alle verslagen die in het derde en het vierde jaar gemaakt moeten worden gebruikt maakt van deze tekstverwerker. Met de hand geschreven verslagen worden dus niet meer geaccepteerd.