Make your own free website on Tripod.com

Wat moet je instaat zijn te doen?

Na afronding van de studie zullen er bepaalde eisen worden gesteld aan de bouwkundige. Deze kan, gerelateerd aan de hand van het bouwproces, worden ingezet bij de volgende facetten van bouwwerkzaamheden :

 Initiatief / programma van eisen
  In overleg met opdrachtgever / ontwerper de wensen voor een bouwwerk
inventariseren en  
   
interpreteren en verschillende concrete mogelijkheden formuleren.
   In de initiatieffase een globale kostenraming maken.
  Dit geheel voor een eenvoudig bouwwerk van beperkte omvang zelfstandig beschrijven in een
 
   
programma van eisen of in een specifiek onderdeel ervan

        Ontwerp
          Een gegeven (bouwkundig) ontwerp toetsen aan het programma van eisen.
          Vanuit de context van het ontwerp zich verantwoorden over maatschappelijke en cultuurhistorische    
           
consequenties van ingrepen.
       
  Bouwwerken van eenvoudige aard vanaf een gegeven schets zelfstandig ontwerpen.

        Uitwerking en voorbereiding uitvoering
        Voor bouwwerken van beperkte omvang en gebruikelijke bouwtechnieken materiaal selecteren.
          Het gekozen bouwkundig basis-ontwerp verder vorm geven en technisch uitwerken in    
           
bestektekeningen of onderdelen daarvan.
          De uitwerking van het ontwerp toetsen aan maatschappelijke en werkelijke eisen o.a. bouwbesluit,  
           
hinderwet, veiligheidseisen, bouwtechnische en constructieve eisen en bouwfysische aspecten op basis
            van eigen deskundigheid.
          Op basis van het bestek een globale tijdsplanning en calculatie maken van het bouwproject.
       
  Informatie aanleveren voor het maken van een selectie uit verschillende aanbestedingsvormen.

       Uitvoering
          Vanuit een op het bestek gebaseerde overall-planning een werkbegroting, werkplanning en urenplanning maken,    
           
ploegen inzet en materieelinzet bepalen, werktekeningen-vervaardigen.
          Leiding geven aan een bouwploeg.
          Plan maken voor de bouwplaatsinrichting.
           Bestellingen en afroepen regelen.

           De uitvoering toetsen aan het bestek, bouwbesluit en milieu-eisen.

         Onderhoud en beheer
             Onderhoudswensen / problemen controleren, inventariseren en administreren.

     Voorbereiding, opmeting en uitvoering van onderhouds- en of restauratiewerkzaamheden.

         Inzicht in organisaties

  Op basis van kennis van de organisatie van de bouwnijverheid de positie van bouwkundigen binnen bedrijven en   
  
instellingen overzien.
  Als bouwkundige een bijdrage leveren aan doelen van de eigen organisatie.

 Samenwerken

 Communicatie

 Kwaliteitszorg

 Informatica toepassingen / computer toepassingen

     Diversen
        In alle fasen van het bouwproces, het handelen maatschappelijk verantwoorden met gebruik van kennis o.a. de  
        
geschiedenis van de bouwkunst, de bouwtechniek en het bouwrecht, stedenbouw, architectuur, renovatie en restauratie.
         Indien nodig verdere informatie vinden/ of adviseurs inschakelen.

 

Inzetbaarheid

Een bouwkundige werkt bij:

Een ingenieurs- of architectenbureau als:
   Bouwkundig tekenaar (chef tekenkamer - 5 Jaar)
   Projectmedewerker (projectleider -10 jaar)

   
Calculator
   Opzichter / toezichthouder (hoofdopzichter -10 jaar)

Een bouwbedrijf (bouwwerken) als:
  Uitvoerder (hoofd uitvoerder binnen aannemingsbedrijf - 5 jaar)
 Bouwkundig tekenaar
 Magazijnmeester
  Calculator

Een bouwbedrijf (interieurbouw) als:
  Productie medewerker (chef productie - 5 jaar)
  Ontwerper / tekenaar (chef ontwerp / tekenen - 5 jaar)
  Calculator

De overheid, als:
  Bouwkundig inspecteur (hoofd afdeling bouwinspectie -10 jaar)
  Technisch medewerker (hoofd technische dienst -jaar)
  Onderhoud medewerker (hoofd onderhoudsdienst - 5 jaar)

Een (grond-) mechanisch laboratorium, als:
  Labmedewerker (chef labonderzoeken - 5 jaar)

Een bedrijf (particulier, industrie) als:
  Onderhouds- en beheermedewerker (chef - 5 jaar)
 

Een bedrijf (handel in bouwmaterialen) als:
 
Magazijnmeester
  Medewerker inkoop (chef - 2 jaar)
  Medewerker verkoop (chef - 2 jaar)