Make your own free website on Tripod.com

 

Wat is bosbouw ? 

Bosbouw is de leer of de wetenschap die zich bezig houdt met het aanleggen, onderhouden en exploiteren van bossen.

Meer dan 90% van het landoppervlak van ons land is bedekt met bos. Vooral in de kustvlakte komt een grote verscheidenheid aan bostypen voor, met o.a. uitgestrekte zwamp- en mangrovebossen. Verder komen er in ons land savannebossen voor. Deze liggen verspreid over heel Suriname.

Het overwegend deel van ons bos bestaat echter uit tropisch regenbos, ook wel tropisch mesofytisch bos genoemd. Mesophytisch bos (“meso” = midden) staat in tussen hydrophytisch (“hydro” = nat) en xerophytisch bos (“xero”=droog).

Tropisch regenbos neemt dus een middenpositie in tussen zwampbos en savannebos. Gezien de uitgestrektheid van het bos, in totaal 14.8 miljoen hectare, kan een ieder die op welke manier dan ook belangstelling heeft voor bos ruimschoots aan zijn trekken komen.

 

Als er over bosbouw wordt gesproken staat het bos centraal, maar rondom dit centrum voltrekken zich tal van bezigheden. Al deze bezigheden vallen onder het begrip bosbouw, maar elke bezigheid op zich vormt een zelfstandige activiteit.

In de bosbouwwereld zijn natuur, techniek, wetenschap en economie nauw met elkaar verweven.

Binnen de bosbouwsector bestaan er diverse mogelijkheden voor specialisatie. Enkele hiervan zijn:

 

Productie

§         Bosontsluiting: aanleg en onderhoud van boswegen

§         Bosinventarisatie: onderzoek naar de aanwezigheid van waardevolle houtsoorten.

§         Bosexploitatie: kap, uitsleep en transport van bosproducten

§         Houtverwerking: verwerking in de zagerij, triplexfabricage, …

 

Onderzoek en educatie

§         Bosonderzoek: teelt- en productietechnieken

§         Natuurbehoudsonderzoek: voorkomen, gedrag en benuttingspotentieel van voorkomende planten en dieren

§         Houtvoorlichting: voorlichting over toepassingsmogelijkheden van de verschillende houtsoorten.

 

Planning en b eheer

§         Bosbeheer: beheer van diverse categoriën bos

§         Natuurbeheer: beheer van beschermde dieren en planten

§         Wetgeving: vergunningen en juridische aspecten

 

Bosinrichting

§         Remote sensing (RS): verwerking en analyse van luchtfoto’s en satelietgegevens

§         Kartering: opmaak van boskaarten

§         Geografische Informatiesystemen (GIS): Met behulp van dit computersysteem invoeren, verwerken en verzamelen van gegevens van het bos, de bodem, de waterhuishouding, …

Ten aanzien van de plaatsingsmogelijkheden in Suriname zelf zijn er keuzemogelijkheden binnen diverse sectoren in de maatschappij, te weten:

Binnen de houtindustrie: Bruynzeel, Bosmij, lokale concessionarissen en diverse houtzagerijen.

Binnen de overheid: dienst bosbeheer, Stinasu, Stichting bosbeheer en bostoezicht (SBB), CELOS, ….

 

Heb je belangstelling en wil je meer weten over deze sector ??

Schrijf je dan in op het NATIN en kies voor een richting waar je dichter bij de natuur komt te staan, een richting met dynamiek, variatie, excursies in ons binnenland, uitdagingen en uitzonderlijke mogelijkheden. Kies bewust, … kies voor de bosbouwrichting !