Make your own free website on Tripod.com

De plaats van de Analisten Opleiding binnen het Natuurtechnisch Instituut

De Analisten Opleiding is een van de drie hoofdrichtingen binnen het Natuurtechnisch Instituut en bestaat uit vier leerjaren. Studenten die opgeleid willen worden tot Analist moeten hun keuze reeds in het eerste leerjaar kenbaar maken. De instroom naar de Analisten Opleiding van studenten uit de Natuur en Techniek richting en die bevordert zijn naar het tweede leerjaar is niet mogelijk.

In de tweede klas is de keuze Chemisch of Medisch Analist definitief aangezien er in de eerste klas reeds een aanvang wordt gemaakt met de richtingsspecifieke vakken voor de betreffende richtingen.

De docenten verbonden aan de richting:

Co÷rdinator : Mw. Ch Stirling

Docenten : 

Mw, S. Orie 
Mw. C. Calor 
Mw.A.jagroep 
Mw. L. Barhoe 
Mw. Ch. Stirling 
Mw. C. Tikar
 
Hr. B. Toekimin