Make your own free website on Tripod.com
 Richting Werktuigbouwkunde
           Voor groep I en II zie algemeen 
		Groep III:	 Materialenkennis
				 Arbeidswerktuigen
		Groep IV:	 Produktietheorie
				 Staalkonstrukties
				 Werktuigonderdelen
				 Transportwerktuigen
		Groep V:	 Tekenen
				 Materialen- en Metingen- Praktijk
				 Produktietechniek Praktijk
	    Totaal aantal toegestane berekende vijven is 4. Voor de richtingsspecifieke vakken
 	    zijn in totaal toegestaan 3 berekende vijven.