Make your own free website on Tripod.com
Reglement voor de bevordering van het derde
	naar het vierde leerjaar.
Artikel I 
Algemene groepsindeling en normen
1. De vakken in het derde leerjaar worden verdeeld in:
	a. de algemeen vormende vakken (A.V.O.)
	b. de richtingsspecifieke vakken
2. De kandidaat die voldoet aan alle hieronder genoemde voorwaarden wordt naar het vierde   leerjaar bevorderd.
	1. In totaal zijn niet meer berekende vijven behaald dan:
			aantal vakken
			------------- - 1
			   3
	  Hierbij wordt minder dan berekende vijf afgerond op een halve vijf
	  en meer dan afgerond op een hele vijf.
	2. Voor de richtingsspecifieke vakken zijn niet meer berekende vijven behaald dan:
			aantal richtingsspecifieke vakken
			---------------------------------
					 3
	  Hierbij wordt minder dan berekende vijf afgerond op een halve vijf
	  en meer dan afgerond op een hele vijf.
	3. Voor het bovenstaande geldt:
				5 = 1 berekende vijf
				4 = 1 berekende vijven
				3 = 2 berekende vijven
				2 = 3 berekende vijven
	
 
4. Voor de groepen I t/m V geldt het volgende:
		4.1 In groep I is voor geen enkel vak een cijfer lager dan 4 behaald, 
            waarbij voor de vakken Nederlands en Engels respectievelijk 
            Wiskunde en Natuurkunde tenminste 10 punten zijn behaald.
		4.2 In de groepen II en III is voor geen enkel vak een cijfer lager dan 3 		        behaald, terwijl de som der cijfers voor alle vakken in de
            desbetreffende groep tenminste (het aantal vakken x 5) bedraagt.
		4.3 In de groepen IV en V is voor geen enkel vak een cijfer lager dan 5
            behaald, terwijl het gemiddelde van de desbetreffende groep groter is 
            dan 5. 
5. Voor de stage is tenminste voldoende behaald. De waarderingsniveaus zijn: 
  goed
  voldoende
  onvoldoende
 
Artikel II
Groepsindeling
1. De A.V.O. vakken worden in twee groepen ingedeeld:
	Groep I:	 Nederlands
		 	 Engels
			 Wiskunde
			 Natuurkunde
	Groep II:	 Bedrijfskunde
			 Lichamelijke Opvoeding