Make your own free website on Tripod.com
Richting Hydro - Meteo
            Voor groep I en II zie algemeen 
		Groep III:	 Fotogrammetrie
				 Landmeetkunde
				 Scheikunde
				 Biologie
				 Geologie/Bodemkunde
		Groep IV:	 Cultuurtechniek
				 Meteorologie
				 Klimatologie
				 Geofysica
				 Hydrologie
		Groep V:	 Technische Vaardigheden
		Totaal aantal toegestane berekende vijven is 5. Voor de richtingsspecifieke 		
		vakken zijn in totaal toegestaan 4 berekende vijven.