Make your own free website on Tripod.com
Reglement voor de bevordering van het tweede
	naar het derde leerjaar.
 
Algemene groepsindeling en normen
1. De vakken in het tweede leerjaar worden verdeeld in:
	a. de algemeen vormende vakken (A.V.O.)
	b. de richtingsspecifieke vakken
2. De kandidaat die voldoet aan alle hieronder genoemde voorwaarden wordt naar 
  het derde leerjaar bevorderd.
	1. In totaal zijn niet meer berekende vijven behaald dan:
			aantal vakken
			------------- - 1
			   3
	  
	2. Voor de richtingsspecifieke vakken zijn niet meer berekende vijven behaald
       dan:
			aantal richtingsspecifieke vakken
			---------------------------------
					 3
	  
	3. Voor het bovenstaande geldt:
			5 = 1 berekende vijf
			4 = 1Ĺ berekende vijven
			3 = 2 berekende vijven
	4. In groep I geldt dat voor de vakken Nederlands en Engels respectievelijk
       Wiskunde en Natuurkunde tenminste 10 punten zijn behaald.
	5. In de groepen II t/m V bedraagt de som der cijfers voor alle vakken in de 
	  desbetreffende groep tenminste (aantal vakken) x 5.
		5.1 In groep I is voor geen enkel vak een cijfer lager dan 4 behaald.
		5.2 In de groepen II en III is voor geen enkel vak een cijfer lager dan 3
             behaald.
		5.3 In de groepen IV en V is voor geen enkel vak een cijfer lager dan 5 
             behaald.
 
Groepsindeling
1. De A.V.O. vakken worden in twee groepen ingedeeld:
		Groep I:	 Nederlands
			 	 Engels
				 Wiskunde
				 Natuurkunde
		Groep II:	 Maatschappij OriŽntatie
				 Economie
				 Lichamelijke Opvoeding
2. De richtingsspecifiieke vakken worden per richting alsvolgt ingedeeld: