Make your own free website on Tripod.com

De kandidaat die voldoet aan alle hieronder genoemde voorwaarden wordt naar  het tweede leerjaar bevorderd: 

a.     De som der cijfers voor alle vakken in de groepen I t/m IV bedraagt tenminste:
  (aantal vakken x 6) - 3.

b.     In de groepen I t/m IV zijn in totaal niet meer dan drie berekende vijven behaald
 
Daarbij geldt:         
                       5 = 1  berekende vijf
                       4 = 1 berekende vijven
                       3 = 2  berekende vijven 

c.     In ieder der groepen I t/m III bedraagt de som der cijfers voor alle vakken in de betreffende
  groep tenminste: (aantal vakken x 5).
 
In groep IV bedraagt de som der cijfers voor alle vakken tenminste:
 
(aantal vakken x 6) - 1.

           d.      In de groepen I t/m IV is voor geen enkel vak een cijfer lager dan 3 behaald.

           e.      In groep V bedraagt het gemiddelde der cijfers tenminste 5, waarbij voor
                    g
een enkel vak een cijfer lager dan 3 is behaald.
                    Deze groep is niet van toepassing op de Analisten Opleiding.

  f.      Voor Speciale Projecten is tenminste een voldoende behaald
         
(de waarderingsniveaus zijn: voldoende en onvoldoende).