Make your own free website on Tripod.com

Vakken Pakket van de Natuurtechnische stream
Richting: Mijnbouw

Groep 2e Leerjaar Lesuur/ Week 3e Leerjaar Lesuur/ Week 4e Leerjaar Lesuur/ Week
1 Nederlands
Engels
Wiskunde
Natuurkunde
2
2
2
2
Nederlands
Engels
Wiskunde
Natuurkunde
2
2
2
2
---o--- --o--
2 Maatschappij Orientatie
Economie
Lichaamlijke opvoeding
1
2
2
Bedrijfskunde
Lichaamlijke opvoeding
2
2
Bedrijfskunde
Automatisering
2
2
3 Fotogrammetrie
Scheikunde
Werktuigbouwkunde
Cultuurtechniek
Veiligheid
2
2
4
2
1
Landmeetkunde
Statistiek
Werktuigbouw
Grondmechanica
Sterkteleer
2
3
2
3
2
Landmeetkunde
Wetgeving
Hydraulica
Electrotechn.
Sterkteleer
Exploratiegeologie
2
2
3
2
2
4
4 Geologie 2
5
4
Capita SelectaGeol.
Karteringstechniek
OntginTechn.
4

2
2
Karteringstechniek
Kennis v.Werkt.
Boren en Schieten
Ontginningstechn.
4
3
3
3
5 Werktuigbouw Pr.
Tekenen
4
4
Tekenen 4 Mijnbouwpraktijk 4
Tot. 16 vakken 36 15 vakken 36 13 vakken 36