Make your own free website on Tripod.com

Vakken Pakket van de Natuurtechnische stream
Richting: Landbouw
(Plantenteelt)

Groep 2e Leerjaar Lesuur/ Week 3e Leerjaar Lesuur/ Week 4e Leerjaar Lesuur/ Week
1 Nederlands
Engels
Wiskunde
Natuurkunde
2
2
2
2
Nederlands
Engels
Wiskunde
Natuurkunde
2
2
2
2
---o--- --o--
2 Maatschappij Orientatie
Economie
Lichaamlijk opvoeding
1
2
2
Maatschappij Orientatie
Economie
Lichaamlijk opvoeding
1
2
2
Automatisering
Proefveldtechniek
Bedrijfskunde
2
3
2
3 Fotogrammetrie
Landmeetkunde
Scheikunde
Weer en klimaat
Veiligheid
2
2
4
2
1
Biologie
Cultuurtechniek
Bodemkunde
2
4
2
Voorlichtings
Bemestingsleer
3
3
4 Biologie
Natuurorientatie
5
4
Algemene Plantenteelt
Bijzondere Plantenteelt
Veeteelt
Gewassenbescherming
2
2
2
3
Bijzondere planten
GewassenBescherming
Agrarische Bedrijfskunde
5
5
3
5 Landbouwtechniek 3 Landbouwtechniek
Landbouwpraktijk
3
4
Landbouwtechniek
Landbouwpraktijk
3
4
Tot. 15 vakken 36 15 vakken 36 10 vakken 36