Make your own free website on Tripod.com

Vakken Pakket van de Natuurtechnische stream
Richting:Landbouw
(Bodemkunde)

Groep 2e Leerjaar Lesuur/ Week 3e Leerjaar Lesuur/ Week 4e Leerjaar Lesuur/ Week
1 Nederlands
Engels
Wiskunde
Natuurkunde
2
2
2
2
Nederlands
Engels
Wiskunde
Natuurkunde
2
2
2
2
---o--- --o--
2 Maatschappij Orientatie
Economie
Lichaamlijke opvoeding
1
2
2
Bedrijfskunde
Lichaamlijke opvoeding
2
2
Bedrijfskunde
Automatisering
Proefveldtechniek
2
2
3 Fotogrammetrie
Landmeetkunde
Scheikunde
Scheikunde
Weer en klimaat
Veiligheid
2
2
4
2
1
Biologie
Alg.Plantent.
Bijz.Plantent.
Veeteelt
Gewasbescherming
2
2
2
2
3
Voorlichtingsk.
BijzonderePlantent.
Agrar.Bedrk.
3
5
3
4 Biologie
Natuurorientatie
5
4
Cultuurtechniek
bodemkunde
4
2
Bemestingsleer
Bodemkunde
Bodemkartering
3
4
4
5 Landbouwtechniek 3 Landbouwtechniek
Landbouwpraktijk
3
4
Landbouwtechniek
Bodemkundepraktijk
3
4
Tot. 15 vakken 36 15 vakken 36 11 vakken 36