Make your own free website on Tripod.com

Vakken Pakket van de Natuurtechnische stream
Richting: Hydro/Meteo

Groep 2e Leerjaar Lesuur/ Week 3e Leerjaar Lesuur/ Week 4e Leerjaar Lesuur/ Week
1 Nederlands
Engels
Wiskunde
Natuurkunde
2
2
2
2
Nederlands
Engels
Wiskunde
Natuurkunde
2
2
2
2
---o--- --o--
2 Maatschappij Orientatie
Economie
Lichaamlijke opvoeding
2
2
2
Bedrijfskunde
Lichaamlijke opvoeding
2
2
Bedrijfskunde 2
3 Fotogrammetrie
Landmeetkunde
Scheikunde
Biologie
Geologie/bodemk
2
2
2
2
2
Statistiek
Informatica
Thermodynamica
Hydraulica
3
3
2
3
Hydrometingen
Meteometingen
Thermodynamica
Radiocommunicatie
4
4
2
2
4 Cultuurtechniek
Meteorologie
klimatologie
Geofysica
hydrologie
2
2
2
2
2
Meteorologie
klimatologie
meteocodes
hydrologie
2
2
2
2
Meteorologie
klimatologie
meteocodes
hydrologie
Hydrografie
2
2
2
4
2
5 Technische vaardigheden 2 Hydro-Meteo praktijk 4 Hydro-inst
Meteo-inst
Automatisering
3
3
4
Tot. 18 vakken 36 15 vakken 35 13 vakken 36