Make your own free website on Tripod.com

Vakken Pakket van de Analiste stream
Richting:Chemisch Analist

Groep 2e Leerjaar Lesuur/ Week 3e Leerjaar Lesuur/ Week 4e Leerjaar Lesuur/ Week
1 Nederlands
Engels
Wiskunde
Natuurkunde
2
2
2
2
Nederlands
Engels
Wiskunde
Natuurkunde
2
2
2
2
---o--- --o--
2 Maatschappij Orientatie
Economie
Lichaamlijke opvoeding
1
2
2
Bedrijfskunde
Lichaamlijke opvoeding
2
2
Bedrijfskunde
Automatisering
Statistiek
2
2
2
3 Biologie
Instr.K/ foutenleer
Organische Chemie
Anorganische Chemie
Veiligheid
literatuurstudie
2
3
3
3
1
1
Org. Chemie Th.& Pr.
Anorg. Ch +pr.
Veiligheid
Literatuurstudie
2
2
1
1
BioChemie
Nucleaire Ch.
Org. Chemie Th.& Pr.
Anorg. Chemie Th.& Pr.
2
2
2
2
4 Alg. Chemie
Analyt. Chemie
2
4
Fys. Chemie
Analyt. Chemie Th.
Instr. Anal.Th
2
3
3
Fys. Chemie
Analyt. Chemie Th.
Instr. Anal.Th
4
3
4
5 Anal. Sch. Pr.
Analyt. Chemie Th.
Instr. Anal.Th
5
5
Analyt. Chemie Th.
Instr. Anal.Th
5
5
Tot. 16 vakken 36 15 vakken 36 12 vakken 35