Make your own free website on Tripod.com

Vakken Pakket van de Natuurtechnische stream
Richting:Bouwkunde

Groep 2e Leerjaar Lesuur/ Week 3e Leerjaar Lesuur/ Week 4e Leerjaar Lesuur/ Week
1 Nederlands
Engels
Wiskunde
Natuurkunde
2
2
2
2
Nederlands
Engels
Wiskunde
Natuurkunde
2
2
2
2
---o--- --o--
2 Maatschappij Orientatie
Economie
Lichaamlijke opvoeding
1
2
2
Bedrijfskunde
Lichaamlijke opvoeding
2
2
Bedrijfskunde
Grondmech.
2
3
3 Mat. Kennis
Ger.Leer
Veiligheid
Betontechniek
Alg.Waterb.
1
2
1
2
2
Mat.kennis
Landmeten
Kennis v.Wertkt.
Best.en Begr.
2
2
2
1
Mat.kennis
Bouwfysica
Landmeten
Best.& Begr.
Arch.Gesch
2
2
2
2
2
4 Sterkteleer
Bouwkunde
4
2
Sterkteleer
H.B.S
Bouwkunde 1
2
2
2
Sterkteleer
H.B.S
Constructieleer
Ontwerptechniek
2
4
2
3
5 Tekenen
Houtbew.
4
4
1
Tekenen
Houtbew.
Prakt.Metselen
4
4
4
Tekenen
Houtbew.
Lab.Onderz.
4
4
2
Tot. 17 vakken 36 16 vakken 36 14 vakken 36