Make your own free website on Tripod.com

Vakken Pakket van de Natuurtechnische stream
Richting: Bosbouw

Groep 2e Leerjaar Lesuur/ Week 3e Leerjaar Lesuur/ Week 4e Leerjaar Lesuur/ Week
1 Nederlands
Engels
Wiskunde
Natuurkunde
2
2
2
2
Nederlands
Engels
Wiskunde
Natuurkunde
2
2
2
2
---o--- --o--
2 Maatschappij Orientatie
Economie
Lichaamlijke opvoeding
1
2
2
Bedrijfskunde
Lichaamlijke opvoeding
2
2
Bedrijfskunde
Automatisering
steekproeftechniek
2
2
2
3 Fotogrammetrie
Landmeetkunde
Scheikunde
Weer en klimaat
Veiligheid
2
2
4
2
1
Biologie
Cultuurtechniek
Bodemkunde
Statistiek
Automatisering
Ecologie
2
4
2
3
1
1
Ecologie
Natuurbehoud
Huottechnologie
Bosontsluiting
2
3
3
3
4 Biologie
Natuurorientatie
2
5
4
Alg. Bosbouw
bijzonderehoutt.
bosexploitatie
Houtmeetkunde
1
2
2
2
Bijzonderehoutt.
Bosexploitatie
Bosbedrijfskunde
Bosinvent.
Bosinrichting
2
3
3
3
2
5 Landbouwtechniek 3 Bosbouwpraktijk 4 Bosbouwpraktijk 6
Tot. 15 vakken 36 17 vakken 36 13 vakken 36