Make your own free website on Tripod.com

Vakken Pakket van de Natuurtechnische stream
Richting: Bodemkunde

Groep 2e Leerjaar Lesuur/ Week 3e Leerjaar Lesuur/ Week 4e Leerjaar Lesuur/ Week
1 Nederlands
Engels
Wiskunde
Natuurkunde
2
2
2
2
Nederlands
Engels
Wiskunde
Natuurkunde
2
2
2
2
---o--- --o--
2 Maatschappij Orientatie
Economie
Lichaamlijke opvoeding
1
2
2
Bedrijfskunde
Lichaamlijke opvoeding
2
2
Bedrijfskunde
Automatisering
2
2
3 Fotogrammetrie
Landmeetkunde
Scheikunde
Scheikunde
Weer en klimaat
Veiligheid
2
2
4
2
1
Statistiek
Geologie
Byzondere plantenteelt
3
1
2
1
1
Recht
Landmeetkunde 2
Toegep. wiskunde
Instrumentenkennis
3
3
2
4 Biologie
Natuurorientatie
2
5
4
Cultuurtechniek
bodemkunde
Luchtfotointerpr
Karteringstechn.
4

2
2
Geogr. bodemkunde
Luchtfotoint.
Karteringstechn.
Bemestingsleer
4
4
4
4
5 Landbouwtechniek 3 Bodemkunde praktijk 4 Bodemkundepraktijk 4
Tot. 15 vakken 36 14 vakken 36 10 vakken 36