Make your own free website on Tripod.com

Slagingsnorm

 

1.    Aan ieder examenvak uit de groepen I I t/m V als bedoeld wordt een gewichtsfaktor toegekend. Het groepsgemiddelde is het gewogen gemiddelde der definitieve eindcijfers, Bij het bepalen der groeps gemiddelden vindt geen afronding plaats.

2.    De kandidaat wordt geacht het niveau als bedoeld in artikel 2 lid 1 te hebben behaald en is derhalve geslaagd voor het examen, indien voldaan wordt aan de volgende normen:

                    a. Betrokken op de definitieve eindcijfer geldt dat:

                             a1 geen enkel groepsgemiddelden van de groepen

                                  I I t/m V lager is dan een  5, en

                             a2 de som van de groepsgemiddelden van de

                                groepen I I t/m V tenminste 24           punten is, en

                             a3 voor geen enkel vak in de groepen I I t/m V een

                                cijfer lager dan een 3 (drie) is behaald.

                    b. Groep VI tenminste met "voldoende" is beoordeeld.

                       De waarderingen zijn goed, voldoende, onvoldoende.