Make your own free website on Tripod.com
Geachte collega's,

Ik vraag u hierbij, namens de directie, uw aandacht voor het volgende:
In verband met een vlot verloop van de laatste weken van dit schooljaar is het thans meer dan voorheen van zeer groot belang dat wij allemaal ons zoveel als mogelijk dringend houden aan de volgende data :
Blaadjesinzage 1ste en 2e klas: vrijdag 1 augustus 2003:

 • 1ste klassen : 7.30uur.
 • 2e klassen : 9.00 uur.

  Inlevering cijfers 1ste en 2e klas : maandag 4 augustus 2003
  Rapportvergadering 1ste en 2e leerjaar : vrijdag 8 augustus 2003
  Tijd : 09.00 uur - 11.00 u.

  Rapportuitreiking 1ste en 2e klas en 3e klas : maandag 11 augustus 2003
  2e examenvergadering : vrijdag 8 augustus 2003
  tijd 19.00 uur
  plaats: Natin Coppenamestraat

  presentaties afstudeerprojecten 4e klas : maandag 4 augustus t/m
  donderdag 7 augustus 2003
  uitslag 4e klas : maandag 11 augustus 2003
  tijd : 8.00 uur
  plaats :Natin Coppenamestraat

  Hopende op een succesvolle afsluiting van het schooljaar.

  De Directie,
  Namens deze,
  D. Abeleven
  Onderdirecteur