Make your own free website on Tripod.com
Globale opzet

In het eerste jaar moet gekozen worden voor een van de volgende streams :
1. De Technische stream ,omvattende de richtingen

 • Bouwkunde
 • Weg- en waterbouwkunde
 • Werktuigbouwkunde
 • Elektrotechniek

  2.De Natuurtechnische stream, omvattende de richtingen

 • Landbouw/ Bosbouw/Bodemkunde
 • Landmeetkunde
 • Hydrologie en Meteorologie
 • Mijnbouw

  3.De Analisten stream , met de richtingen

 • Chemische Analisten
 • Medische Analisten

  In het tweede jaar wordt er gekozen voor een van de Hoofdrichtingen,ondergebracht bij de drie streams.

  In het derde leerjaar wordt tenslotte gekozen voor de richtingen waarin men haar/zijn beroep wil vinden.

  In het vierde leerjaar wordt examen afgenomen en studeert men af in de betreffende richting .

  Toelatingseisen
  Tot de NATIN wordt toegelaten diegene die:

 • het MULO-B diploma hebben behaald en geslaagd zijn voor het toelatingsexamen VWO/HAVO/NATIN.
 • het MULO-B diploma hebben behaald en in bezit te zijn van het MULO certificaat .
 • het C-diploma van het 4-jarige LTO hebben behaald.

  Organisatiestructuur NATIN - MBO
  Direktie
  De direktie bestaat uit de directeur en drie onderdirecteuren .De directeur heeft de algehele leidingen en de organisatie van het 4e leerjaar(examen),terwijl elke onderdirecter belast is met 1 bepaald leerjaar .

  Directie
  Mw. Ir.M.Kaboord Directrice
  Hr. D.Abeleven Onderdirecteur Studenten Administratie & Automatisering
  Hr. B.Sloote Onderdirecteur Electro
  Mw. Ch.Stirling Onderdirecteur Analisten
  Hr. M.Naarden Onderdirecteur Technische beheer
  Mw. C.Grunberg Onderdirecteur 1e Leerjaar

  Administratie
  Adres Telefoonnummers
  Natin Coppenamestraat 180 - 182
  Administratie 490579
  Directie 490497
  Natin Leysweg
  Administratie 498737
  Decaan494991
  dhr.Carrilho 493982

  Richtingscoordinatoren
  De richtingscoordinatoren heeft de dagelijkse leiding van de betreffende studierichting .

   

  Commissie coordinaten
  coordinaten Richting
  Mw. S.Soeltan Landbouw
  Mw. M.Kaboord Landbouw
  Hr. A.Jethoe Hydro/Meteo
  Hr. H.Tjong Ayong Bosbouw
  Mw. N.Oedai Mijnbouw
  Hr. G.Wikkeling Bouwkunde
  Hr. B.Sloote Weg&Waterbouwkunde
  Hr. J.Bruma Electrotechniek-Energie
  Hr. M.Zaandam Electrotechniek-Info
  Hr. E.Mormon Werktuigbouwkunde
  Mw. Ch.Stirling Chemisch Analisten
  Mw. L.Soerjoesing Medisch Analisten

  Sektiehoofd
  Het sektiehoofd is belast met de coordinatie binnen een sektie en evalueert het leerplan van de sektie.

  Commissie sectiehoofden
  sectiehoofden Vak
  Mw. C.Grunberg Nederlands
  Mw. A.Bhikarie Engels
  Hr. H.Playfair Wiskunde
  Mw. Ch.Stirling Scheikunde
  Hr.M.Tjin Liep Shie Natuurkunde
  Hr. A.Tamrin Economie
  Hr. M.Kasto Hava
  Hr. J.Alvares Maatschappij Orientatie
  Hr. E.Belfor Lichamelijk Opvoeding
  Hr. W.Chikoer Tekenen
  Mw. C.Peroti Automatisering
  Hr. J.Fraser Kennis Van Werktuigen

  Docenten
  De docenten zijn in te delen in drie catergorieen :
  1.A.V.O docenten ,ondergebracht in sekties
  2.Docenten algemeen technische vakken
  3. Docenten richtingsspecifieke vakken :

 • docenten belast met het geven van theoretische vakken
 • docenten belast met het overdragen van practische vaardigheden

  Doelstelling
  De doelstelling van het project is Versterking Middelbaar Beroepsonderwijs. Om deze doelstelling te bereiken , zullen een aantal punten uitgewerkt worden en uitgevoerd dienen te worden .

  Examencommissie

  examencommissie
  Mw. M.Kaboord(vz)
  Hr. B.Sloote(ondervz)
  Hr. D.Abeleven(secretaris)
  Richtingcoordinatoren
  Examinatoren
  Gecommitteerden

  Toelatingscommissie
  toelatingscommissie
  Hr. H.Playfair

  Overgangscommissie

  overgangscommissie
  1e leerjaar Analisten & Natuur Electro, Wtb,Bouwkunde,Weg & Waterbouwkunde
  Mw. C.Grunberg(vz)Mw. Ch.Stirling(vz) Hr. B.Sloote(vz)
  Hr. E.BelforMw. S.Soeltan Hr. M.Kariem
  Hr. K.CarrilhoHr. B.ToekiminHr. J.Sewdajal
  Mw. M.CalorHr. R.Kartoredjo
  Mw. M.Ramawadh