Make your own free website on Tripod.com
Wat er te leren valt als je de CHEMISCH richting gekozen hebt
Wat er te kiezen en leren valt in het eerste leerjaar
In welke bedrijven kan ik stage lopen
Wat kan ik doen na mijn CHEMISCH ANALIST opleiding
In welke bedrijven kan ik stage lopen
Wat kan ik doen na mijn MEDISCH ANALIST opleiding
Wat er te leren valt als je de MEDISCH richting gekozen hebt